ความรู้ทั่วไปกับน้ำประปา ตอนที่ 1

การก่อสร้างประปาทั้งหมดรวมทั้งค่าที่ดินทั้งสิ้น 4,308,221.81 บาท โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 ปีเศษ ของประชาชน ตราบเท่าทุกวันนี้ จึงสามารถจ่ายน้ำสะอาดให้กับชาวพระนครได้ใช้ นับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องกวน

สารส้มเพื่อให้น้ำตกตะกอน ถังเกอะกรองน้ำที่ ตำบลสามเสน ในการก่อสร้างระบบน้ำได้ฝังท่อเหล็ก เพื่อส่งน้ำไปตามท้องที่ที่จะจ่ายน้ำไปทั่วพระนครตั้งที่ปิด – เปิดน้ำตามถนนต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายใน รู้หรือไม่ ว่าระบบการประปาของไทย ติดตั้งเครื่องสูบเพื่อให้สามารถส่งน้ำจืด มายังโรงกรองน้ำสามเสนได้ ซึ่งได้

ก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งระบบผลิตน้ำ ได้แก่มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ของวิวัฒนาการและอาจรู้มาบ้างจากการได้เคยไปเที่ยวเมืองลพบุรี เพราะที่นั่นเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญ นี่เป็นคำถามที่มีหลายคน ที่เป็นต้นกำเนิดของประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นคือ เรื่อง

ของต้นกำเนิดการประปาแห่งแรกในสยามประเทศของเรา ต้นกำเนิดการประปาแห่งแรกในสยามประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริง ๆ แล้วพบการวางระบบท่อน้ำมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย จากจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ที่ว่า “กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพย สีใสกินดี ดังกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมือง

สุโขทัยนี้” และยังค้นพบ ท่อน้ำดินเผาเคลือบ ฝังอยู่ใต้ดิน ปากกว้าง ปลายสอบ สันนิษฐานว่า ใช้กรองน้ำให้สะอาดโดยผ่านเส้นท่อ แต่ทั้งนี้ บางแหล่งข้อมูลก็กล่าวไว้ว่า มีต้นกำเนิดในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ซึ่งทรงสนพระทัยต่อเทคโนโลยีและ

วิวัฒนาการสมัยใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงเวลานั้น โดยถือกำเนิดอุปกรณ์สำคัญคือ ท่อประปาดินเผา ซึ่งเป็นต้นแบบการวางท่อประปาในปัจจุบัน โดยนำความรู้จากชาวตะวันตกที่เข้ามาทำงานในราชสำนัก พระองค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากถึงขั้น

โปรดเกล้า ฯ ส่งข้าราชการในราชสำนักไปเรียนวิชาน้ำพุและการก่อสร้างที่ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ท่อดินเผาเป็นทางลำเลียงน้ำ ท่อประปาดินเผามีลักษณะเป็นท่อวงกลมทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งมีส่วนคอเล็กลงกว่าปลายอีกด้านหนึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้สวมกันเป็นท่อยาวได้ ท่อดินเผานี้มีที่มีการตรวจสอบพบ

ความหนาประมาณ 4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกว้างประมาณ 26 เซนติเมตร มีความยาวแต่ละท่อประมาณ 48 เซนติเมตร เมื่อเรียงสวมต่อกันแล้วจะเชื่อมหุ้มรอยต่อระหว่างท่อ ป้องกันการรั่วของน้ำด้วยปูนผสมหิน หลักการสำคัญของการประปาในสมัยนั้นคือ การชักน้ำจากแม่น้ำมาใช้ โดยมีระหัดวิดน้ำส่งน้ำ

ให้ไหลไปตามท่อ นำน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำที่ตั้งไว้บนที่สูง เมื่อจะใช้น้ำก็ปล่อยให้ไหลลงมา แรงดันจากที่สูงจะดันให้น้ำไหลไปตามท่อต่าง ๆ โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในช่วงเวลานั้นคือ คือน้ำจากทะเลชุบศร และน้ำจากห้วยซับเหล็ก ซึ่งนำมาใช้ในพระราชวัง โดยใช้เพื่ออุปโภคและใช้ทำน้ำพุ มีใช้เฉพาะในกลุ่ม

คนชั้นสูงเพียงเท่านั้น แต่ข้อมูลอีกประการที่กล่าวถึงการค้นพบท่อน้ำประปาที่เก่าแก่ที่สุด และสันนิษฐานว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดคือ ท่อดินเผาสำหรับส่งน้ำเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่ตำหนักท้ายพิกุล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันตกของกำแพงวัดพระพุทธบาทสระบุรี นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะเป็นยุคแห่งการพัฒนาความเจริญแล้ว ยังเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอีกด้วย เนื่องจากในสมัยนั้นราษฎรได้อาศัยน้ำฝนหรือน้ำในแม่น้ำลำคลอง ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในบางฤดูน้ำจะกร่อยและสกปรก บางครั้งมีอหิวาตกโรคระบาดประชาชนล้มตายเป็น

จำนวนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงทานขึ้นที่ข้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อแจกอาหารและน้ำที่สะอาดให้ประชาชนได้ดื่มกิน และหลังจากที่ได้ตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2448 จึงมีพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับประชาชนในพระนคร ซึ่งนายเดอ ลาโรเตียร์ 

ซึ่งเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับราชการเป็น ช่างสุขาภิบาลในสมัยนั้น ได้เสนอให้เอาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ำเค็มเข้าไม่ถึงมาใช้ ซึ่งสะดวกและไม่ต้องลงทุนมาก ในที่สุดจึงร่วมมือกับกรมคลองพิจารณาขุดคลองรับน้ำจากเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี นำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควร

แก่ภูมิประเทศ กิจการที่นำน้ำมาใช้ในพระนครนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรียกตามภาษาสันสกฤตว่า การประปา ในที่สุดเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเช่นการจัดซื้อที่ดิน การขุดคลอง อ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างประตูน้ำ ท่อไซฟอนลอดคลอง สะพาน

 

Credit : เงินด่วนโอนเข้าบัญชี24ชั่วโมง2019

สนับสนุนบทความโดย UFABET เว็บอันดับ 1 ของไทย

  • มีเกมส์ให้เล่นมากที่สุด
  • ราคาน้ำดี ให้ค่าคอมสูงที่สุด
  • ฝากถอนโอนไว รวดเร็วทันใจ
  • เล่นตรงกับบริษัท ปลอดภัยมั่นใจได้
  • มีพนักงานพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง