UFABET ชาวเกาะ ผู้จัดจำหน่ายพลังงาน มีหน้าที่คอยดูแลควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีย่อยและผู้ใช้งาน งานนี้คุณจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายรวมกับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในสถานที่หลายปี และต้องได้รับการรับรองผ่านโปรแกรมการรับรองผู้ดำเนินการระบบของ North American Electric Reliability Corporation รายได้ประจำปีเฉลี่ย 82,510 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.6 ล้านบาท

7. ผู้ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ ผู้ประกอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยทั่วไปจะต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ต้องได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ คนงานมักเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้พนักงานระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 93,370 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.9 ล้านบาท

8. ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า UFABET การเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านั้นต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และจะต้องมีการฝึกอบรมและประสบการณ์ในพื้นที่หลายปี คุณต้องได้รับการรับรองผ่านโปรแกรมการรับรองผู้ดำเนินการระบบของ North American Electric Reliability Corporation รายได้ประจำปีเฉลี่ย 77,180 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.4 ล้านบาท

9. นักเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยทั่วไปแล้วนักเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะต้องได้รับปริญญาจากโปรแกรมเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรอง แม้ว่านักเทคโนโลยีบางคนจะผ่านการรับรองหากพวกเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาสุขภาพที่เกี่ยวข้องและสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร 12 เดือน โดยทั่วไปพวกเขาต้องการ การรับรองในสาขาและบางรัฐอาจต้องมีใบอนุญาตในการฝึก โดยมีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 75,660 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท

10. ช่างเทคนิคนิวเคลียร์ UFABET พวกเขาจะทำงานในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์หรือช่วยนักฟิสิกส์และวิศวกรในการวิจัยนิวเคลียร์ โดยปกติช่างเทคนิคนิวเคลียร์จะต้องได้รับปริญญาของวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ บางคนได้รับประสบการณ์ที่เท่าเทียมจากการรับราชการทหาร ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง โดยมีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 80,370 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท

11. นักบำบัดด้วยรังสี โดยปกติแล้วจะรับผู้ที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับอนุปริญญา แม้ว่าบางบริษัทจะยอมรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในรัฐส่วนใหญ่นักรังสีจะต้องได้รับอนุญาตหรือรับรอง ความต้องการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะ โดยทั่วไปแล้วต้องผ่านการสอบรับรองระดับชาติ มีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 80,570 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท

12. คนงานด้านสื่อและอุปกรณ์สื่อสาร ทำหน้าที่ติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเสียงภาพในธุรกิจหรือบ้าน และฝึกอบรมลูกค้าในการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้ประกาศนียบัตรมัธยมปลายเท่านั้น แม้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับการรับรองหรือระดับอนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องฝึกอบรมระยะสั้นในที่ทำงาน รายได้ประจำปีเฉลี่ย 79,500 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท

เว็บบอลแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ผู้บังคับบัญชาแถวแรกของตำรวจและนักสืบ ในตำแหน่งนี้ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมปลายรวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ มีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 87,910 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.7 ล้านบาท

14. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและป้องกันภัย อาชีพนี้เสี่ยงหน่อยครับ แต่ก่อนจะได้ทำงานในสายนี้ จะต้องมีการฝึกอบรม ค่อนข้างเยอะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วย แต่รายได้ก็ไม่หมูเลยนะครับ มีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 76,170 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.4 ล้านบาท

UFABET ชาวเกาะ ผู้จัดการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการจัดจำหน่าย อาชีพนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถในด้านการจัดการและการบริหาร ไม่จำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัย ก็สามารถทำอาชีพนี้ได้ มีรายได้ประจำปีเฉลี่ย 92,460 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.9 ล้านบาท ยังมีอีกหลายอาชีพ อีกหลายเรื่องราวที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งการศึกษาในระบบเดิมๆ อีกต่อไปนะครับ เปิดใจเรียนรู้ ให้เวลาในการทุ่มเทเพื่อศึกษามัน เดี๋ยวชีวิตคุณจะค่อยๆ เปลี่ยนไปตามเส้นทางที่คุณเลือกเดิน

TedTurner คนถัดมานี่ถูกขับไล่ออกจากมหาวิทยาลัยบราวน์นะครับ หลังพบว่ามีผู้หญิงพักในหอพักขณะศึกษาอยู่ (คาดว่าน่าจะเป็นกฎระเบียบของที่นั่น) เขาทำงานกับพ่อในบริษัทโฆษณา จนตอนนี้สามารถพลิกโฉมวงการโทรทัศน์และเคเบิลทีวีสหรัฐฯ