UFABET ตอบคำถาม การบินไทย เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบัน การบินไทยขาดทุนสะสมกว่า 28,000 ล้านบาท แต่ตอนนี้บริษัทกำลังจะล้างขาดทุนสะสมเกือบหมด การบินไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2503 หรือเกือบ 60 ปีที่แล้ว โดยรัฐบาลไทย เพื่อให้เป็นสายการบินแห่งชาติโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ที่ถือหุ้น 70% และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ที่ถือหุ้น 30%

.

ปัจจุบัน UFABET การบินไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วน 51% รายได้ของการบินไทยนั้น 91% เป็นรายได้จากการขนส่ง ขณะที่อีก 9% เป็นรายได้อื่น ทุกคนรู้ดีว่า ธุรกิจสายการบินนั้นมีการแข่งขันกันสูง หลายบริษัทมีการขยายความถี่ของเที่ยวบิน ขยายจำนวนเครื่องบิน รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ำ ที่ขยายเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

.

ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มการบินไทย ขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา รายได้และกำไรของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2560 รายได้ 190,535 ล้านบาท ขาดทุน 2,107 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ 200,586 ล้านบาท ขาดทุน 11,625 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2 รายการหลักของการบินไทยคือ ค่าน้ำมันเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 43% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัท

.

ปัจจุบัน คาสิโน UFABET แจกเครดิตฟรีทุกวัน การบินไทยมีทรัพย์สินเท่ากับ 268,721 ล้านบาท มีหนี้สิน 248,265 ล้านบาท ขณะที่เป็นส่วนผู้ถือหุ้นเพียง 20,456 ล้านบาท สิ้นปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 28,533 ล้านบาท สำหรับผู้ถือหุ้นของการบินไทย ถ้าอยากได้รับเงินปันผล ก็ต้องรอให้บริษัทค่อยๆ ทำกำไรให้มากกว่าขาดทุนสะสม

.

เนื่องจากในทางกฎหมาย บริษัทที่ขาดทุนสะสมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คำถามคือจะใช้เวลากี่ปี เพราะถ้าบริษัททำกำไรเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านก็ต้องใช้เวลาถึง 28 ปี กว่าที่จะล้างขาดทุนสะสมในตอนนี้ได้หมด พอเรื่องเป็นแบบนี้ การบินไทยจึงใช้เทคนิคทางการเงินที่จะล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากที่ผ่านมาการบินไทยได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหลายครั้ง ถ้าราคาเพิ่มทุนมากกว่าราคาพาร์ที่ 10 บาท ส่วนที่เกินมา เราจะเรียกว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

.

UFABET ตอบคำถาม สำหรับการบินไทยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ที่ 25,500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ โดยการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท การบินไทยมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,691 ล้านบาท และทุนสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 25,500 ล้านบาท เมื่อนำมาล้างขาดทุนสะสม จะทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมเหลือเพียงประมาณ 300 ล้านบาท

.

ดังนั้น ถ้าการบินไทยสามารถทำกำไรได้เกินกว่า 300 ล้านบาท บริษัทก็สามารถกลับมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าการบินไทยจะกลับมาทำกำไร และเริ่มจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอีกครั้งได้เมื่อไร

.

ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ UFABET รู้ไหมว่า มกราคม ปี 2011 มูลค่าบริษัทของการบินไทยเท่ากับ 97,000 ล้านบาท เมษายน ปี 2019 มูลค่าบริษัทของการบินไทยเท่ากับ 27,700 ล้านบาท หรือลดลงไป 71% หมายความว่า ถ้าเราลงทุนในหุ้นการบินไทยด้วยเงิน 1 ล้านบาทในวันนั้น เราจะเหลือเงิน 290,000 บาท ในวันนี้