UFABET วอลเลย์บอล “ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นหนึ่งในเทรนด์ยอดนิยมของหลายบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่รู้หรือไม่ว่า การลงทุนในธุรกิจนี้มีอะไรที่เราควรรู้บ้าง การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตจะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 3 หน่วยงานหลักของรัฐ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีผู้ที่กำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

และหลังจากนั้น UFABET หน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วย ก็จะนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เหล่านั้นเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ใครก็จะสามารถขายไฟฟ้าให้กับรัฐได้ ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการเปิดประมูล ให้ผู้ที่สนใจจากภาคเอกชนสามารถเข้ามาลงทุนได้

ภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันไปในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ในเรื่องของสัญญาไปจนถึงราคาที่รัฐจะรับซื้อไฟฟ้า เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น เราลองมาดูตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท ลงทุนแมน ได้ทำสัญญาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขายให้กับ กฟผ. ก็ต้องมาดูว่าสัญญานี้เป็นประเภทอะไร สัญญาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Firm และ Non-Firm ถ้าเป็นสัญญาแบบ Firm คือการรับประกันว่าจะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบตามจำนวนในสัญญา ถ้าไม่ทำตามเราจะถูกปรับเงิน

ซึ่งสัญญาแบบ Firm นี้ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความมั่นคงด้าน Supply สูง เช่น แก๊สธรรมชาติ หรือมีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ผู้ลงทุนถึงจะสามารถทำสัญญาแบบ Firm ได้ ส่วนสัญญาแบบ Non-firm ส่วนใหญ่เป็นพลังงานทางเลือกที่ไม่สามารถควบคุมวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าได้ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก พลังงานชีวมวล เป็นต้น

UFABET ราคารับซื้อไฟฟ้าของสัญญาแบบ Non-firm ส่วนใหญ่จึงแพงกว่าแบบ Firm และจะไม่ถูกปรับเงินถ้าเราไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึงตามที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอัตราค่าไฟที่รับซื้อ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบการรับซื้อไฟ เรียกว่า Feed-in Tariff (FiT) โดยจะเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ ซึ่งทางรัฐจะคิดจากต้นทุนด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่าวัสดุ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าแรง อัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

นอกจากระบบ FiT แล้ว ในสมัยก่อนจะมีบางโครงการที่มีการรับซื้อไฟในระบบ Adder จะเป็นระบบที่ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน เพื่อจูงใจให้ลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของพลังงาน โดยจะมีส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าฐาน และค่า FT อีกคำศัพท์หนึ่งที่ควรรู้ก็คือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

เว็บบอลแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก “กิโลวัตต์” เป็นหน่วยของกำลังการผลิตของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยวิธีคำนวณจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้า (รวมถึงการคำนวณจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่บ้านเรือนทั่วไปต้องจ่ายค่าไฟให้แก่การไฟฟ้าก็เช่นกัน) จากเครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ

หากอธิบายอย่างง่ายก็ให้นำกำลังการผลิตของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ คูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่เปิดเดินเครื่อง จะได้ตัวเลขที่มีหน่วยเป็น”กิโลวัตต์-ชั่วโมง” หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ อย่างที่เห็นในบิลค่าไฟฟ้าทุกเดือนว่า “หน่วย” ออกมานั้นเอง

UFABET วอลเลย์บอล ซึ่งเมื่อเรานำจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายให้แก่การไฟฟ้ามาคูณกับราคาค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าประกาศรับซื้อตามสัญญา (บาทต่อหน่วย) ก็จะสามารถประมาณการรายได้ค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เราไม่ได้พิจารณาเพียงแค่รายได้เท่านั้น

ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่ต้องคำนึงถึง ตั้งแต่เรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน เทคโนโลยีที่จะใช้ ไปจนถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย การทำความเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมด ก็จะทำให้เราคาดการณ์ถึงผลตอบแทน และความคุ้มค่าของโครงการได้