UFABET เซียนสเต็ป หลังจากได้ ส.ส.ด้วยสูตรคำนวณพิสดารของ กกต. และ ส.ว.แต่งตั้งคนกันเองแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะคิดถึงอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินต่อไปอย่างไรกันแน่ The MATTER ขอหาคำตอบมาให้ได้อ่านกัน ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดไทม์ไลน์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นบันได 7 ขั้น ก่อนที่เราจะได้เห็นหน้าตารัฐบาลชุดต่อไป (ส่วนจะเป็นคนหน้าเดิมหรือไม่ ไม่รู้แฮะ)

.

1.) เปิดประชุมรัฐสภานัดแรก ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเป็นวันที่ 24 พ.ค.นี้ *ก่อนเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก หนึ่งวัน สนช.จะต้องพ้นจากตำแหน่ง

.

2.) หลังเปิดประชุมรัฐสภา ที่จะมีรัฐพิธี UFABET เว็บแทงบอลออยไลน์ ที่ได้เงินง่ายที่สุด ก็จะมีการนัดประชุมแยกกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรของ ส.ส. และวุฒิสภาของ ส.ว.แต่งตั้ง เพื่อเลือกบุคคลให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญ แต่ยังไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีนะ

.

3.) ส.ส.ก็จะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คน ส่วน ส.ว.ก็จะเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 2 คน

.

4.) พอได้ประธานสภาฯ ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งแล้ว จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาอีกครั้ง โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีเลือกจะใช้การขานชื่อ! เช่น นาย ก. เลือกใคร นาย ข. เลือกใคร นาย ค. เลือกใคร UFABET ไปจนครบ 750 คน ผู้ที่จะได้รับเลือกต้องได้เสียงมากกว่า 50% ของจำนวน ส.ส.-ส.ว.แต่งตั้งรวมกัน (หมายเหตุ: นายกฯ ต้องมีคุณสมบัติ 8 ข้อ เช่น มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ฯลฯ ที่สำคัญคือต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอก่อนเลือกตั้ง แต่ไม่ได้บังคับว่านายกฯ ต้องเป็น ส.ส.)

.

5.) เมื่อที่ประชุมรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกฯ ประธานรัฐสภา ก็จะนำรายชื่อดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จากนั้นนายกฯ คนใหม่ (เอ๊ะ หรือจะหน้าเก่า) จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ไม่เกิน 35 คน แบ่งจัดสรรตามโควต้าพรรคร่วมรัฐบาล ให้ลงตัว 20 กระทรวง ขึ้นทูลเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

.

6.) เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ที่จะมีจำนวนไม่เกิน 36 คน (นายกฯ และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ UFABET และรับพระบรมราโชวาทจากพระมหากษัตริย์ *เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ชุดใหม่และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์แล้ว ครม.ชุดเดิมรวมถึง คสช.จะต้องพ้นจากตำแหน่ง และ บ้าย..บาย อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ได้

.

7.) ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ครม.ชุดใหม่จะขอนัดแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา ก่อนเริ่มทำงานอย่างจริงจัง! (หมายเหตุ: นโยบายที่จะแถลง ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงต้องแจงที่มาของรายได้ที่จะนำมาดำเนินนโยบายด้วย) ซึ่งหากย้อนดูระยะเวลาในการตั้งรัฐบาลชุดก่อน คสช. เมื่อปี 2554 พบว่านับแต่ขั้นตอนที่ 1.) เปิดประชุมรัฐสภานัดแรก จนถึง 7.) ครม.ใหม่แถลงนโยบาย จะใช้เวลาเพียง 23 วันเท่านั้น (1–23 ส.ค.2554) ขั้นตอนในการตั้งรัฐบาลชุดหลัง คสช. ก็น่าจะใช้เวลาไม่ต่างกันมาก ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้น

.

ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดิน ตามตัวบทกฎหมาย ก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนจะได้ใครเป็นนายกฯ UFABET เซียนสเต็ป ใครจะมาเป็นรัฐบาล จะอยู่ได้ยืดยาวไหม และบทบาทของ ส.ว.แต่งตั้งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร อันนี้เราตอบไม่ได้ อยากให้ช่วยกันติดตามกันต่อไปในอนาคต